شیهان محمدی (رئیس سبک کیوکوشین ایچی گکی) وسنسی عامری و سنسی کریماوی

کیوکوشین کاراته شادگان- سنسی کریماوی (قهرمان لیگ خوزستان) 

کیوکوشین کاراته شادگان
تاريخ : سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۹ | 16:9 | نویسنده : کیوکوشین کاراته شادگان |
  • دانلود کتاب
  • آهنگ های ابدی